ce spun despre el

cei care l-au studiat

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

Oameni a căror voce contează

Play Video

Tinerii despre Traian Dorz

Tinerii despre Traian Dorz

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

mărturii scrise

ÎPS Serafim Joantă

Mitropolit al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord

„De mic copil, la biserica din satul meu, de lângă Făgăraş, la strană, în loc de priceasnă se cântau adeseori cântări de la Oastea Domnului. Am fost marcat de aceste cântări care pătrundeau la inima celui care le asculta. […] Fratele Traian Dorzeu îl număr cu sfinţii, fără nicio îndoială, deşi nu este trecut în calendarul nostru ortodox. N-avem nicio îndoială că fratele Traian este sfânt şi noi îl cinstim ca atare… Din ce a scris, din poeziile dânsului, din suferinţa sa îţi poţi da seama că a fost un om de o delicateţe sufletească deosebită, un om care suferea pentru suferinţa fraţilor săi, pentru lipsa de libertate. Dar suferea ca şi Mântuitorul Hristos, fără ca suferinţa să-l doboare. Suferea cu nădejde, cu seninătate…”

spicuiri din cuvântul de la cea de-a 20-a comemorare a poetului Traian Dorz, Mizieş, 20 iunie 2009

„Pentru misiunea pe care a făcut-o în folosul Bisericii Ortodoxe fratele Traian a fost băgat în închisoare. Acolo a fost o lumină pentru cei din închisoare. Acolo a scris atâtea poezii… Acest bărbat, vrednic urmaş al părintelui Iosif, avea o deviză: ‹‹ El (Dumnezeu), tu şi eu ››. Gramatica creştinului e cea practicată de fratele Traian: El [Dumnezeu], mărturisirea Lui, voia Lui, propovăduirea Lui chiar cu preţul vieţii şi al suferinţelor, tu, cu tot ce pot şi eu, strictul necesar.

dintr-o cuvântare susţinută în Bis. Ortodoxă Sf. Ier. Ahexandru, Cluj-Napoca, 14 martie 2018

Pr. Serafim Bădilă

Ieromonah

Puiu Ioniţă

lector universitar

„Traian Dorz este singurul poet care circulă scris de mână, pe bileţele, în caiete mai mult sau mai puţin uzate (N.B.: înainte de anul 1989, în regimul comunist). Este cântat în vârful munţilor, în mănăstiri. Textele lui se cântă ca pricesne peste tot unde mergem, în mănăstirile româneşti. Se cântă în biserici, se cântă la Radio Trinitas, la televiziune. Nu ştie aproape nimeni cine este autorul. […] De fapt, ce ne interesează nu este biografia lui care ne poate înduioşa, dar nu ştiu dacă ne schimbă viaţa. Ce este mai important este poezia lui pentru că aceasta lucrează în inimile noastre.”

fragment din prelegerea de la simpozionul omagial “Traian Dorz 100 – Creaţie şi jertfă”, Cluj-Napoca, 12 septembrie 2013

„Versurile lui Traian Dorz, în naivitatea lor divină, amintesc de colindele sau de ninsoarea cu fulgi albi de zăpadă a ochilor mamei mele. Acum, când poezia lui izvorăşte în versul stelar şi ceresc, noi, colegii lui mai tineri, îl sărbătorim ca pe un moş strămoş.”

Nichita Stănescu

poet

Sergiu Grossu

scriitor, teolog și eseist

„Nimeni n-a cântat în ţara noastră, cu mai multă dragoste şi pietate evanghelică pe Iisus Mântuitorul, pe Mirele iubit, atât de prezent în versurile sale simple din punct de vedere estetic, dar mustind de seva Duhului.

Toată poezia lui Traian Dorz e ca o rugăciune cu iz liturgic, rostită cu timiditatea penitentului umil, în căutarea obîrşiilor sale divine; e ca o revărsare de cer, ca o litanie biblică, ca o prescură de lumină oferită sufletelor dornice de slavă şi de comuniune mistică.”

„Dintre pământenii iobagi ai Transilvaniei se trage acest poet transilvan Traian Dorz, ce intră în harul poeziei cu zeci şi zeci de căutări măiestrit plăsmuite, sărbătorind iubirea, nădejdea, credincioşia, bunătatea şi împăcarea dintre oameni, frumuseţea izbăvitoare a învăţăturii creştine în care a crescut şi evlavia noastră transilvană, românească de 2000 de ani încoace. Cuvine-se prinos de recunoştinţă acestor suflete ce sunt sarea pământului într-un popor, în cazul de faţă acestui confrate transilvan, prin versul căruia au sporit binele şi prinosul pe pământul românesc.”

dintr-un articol confiscat de Securitatea comunistă

Ioan Alexandru

poet, eseist și politician

Paula Seling

cantautor

„Traian Dorz s-a născut la 25 decembrie 1914 și a fost unul dintre cei mai importanți misionari ai mișcării ortodoxe ‹‹Oastea Domnului››. Activitățile sale intense de misionar au făcut ca, în perioada comunistă, să fie închis pentru credința lui. Acolo a scris o mare parte din poeziile sale.
Fără să știu că versurile îi aparțin, cu mult timp în urmă am început să cânt multe dintre cântecele sale devenite pricesne.

‹‹Pentru Marea mea plecare›› este unul din cântecele pe care le-am scris pe versurile sale nemuritoare, pe care le adun în albumul ” Spre lumile luminii” care a fost lansat de Sfintele Paști. [2019]”

dintr-o postare de pe pagina de Facebook a artistei

„Glasuri ale amintirilor din anii luminoşi ai copilăriei, glasuri de colind românesc şi cântece de leagăn, glasuri de durere adâncă din funduri de temniţă, glasuri de rugă fierbinte în aşteptarea jertfei izbăvitoare, toate se strâng şi răsună cu putere în poezia lui Traian Dorz, topite şi transfigurate în focul credinţei arzătoare, al nădejdii şi dragostei de Dumnezeu. Cu o simplitate de suflet copilăresc, dar şi de martir, cuvântul se rosteşte curat şi blând în lumina cerească a aşteptării însetate a mântuirii, a întâlnirii faţă la faţă cu milostivul Domn Iisus. Şi tocmai această simplitate a unui însetat de Absolut dă versului lui Dorz puterea de a emoţiona deopotrivă sufletele oamenilor de rând şi pe cele ale intelectualilor credincioşi. Forţa mesajului său duhovnicesc depăşeşte valoarea expresiei estetice, aşezându-l pe acest împătimit al credinţei în rândul poeţilor religioşi trecuţi prin cumplita gheenă a închisorilor din anii negri ai ateismului comunist, după Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic, Radu Gyr şi ceilalţi care au înălţat, asemenea lui, de după gratii, ruga lor către Domnul Izbăvitorul.”

cf. caietului cu comunicările Simpozionului Omagial Traian Dorz 100 – creaţie şi jertfă, Galați, 28 iunie 2014, coperta I

Zoe Dumitrescu Bușulenga

istoric și critic literar

Pr. Dumitru Stăniloaie

Profesor Teolog

N-am întâlnit nicăieri descrisă atât de minunat duioșia dragostei ei de Maică. Ea trezește în cei ce citesc cântările acestea o vibrație până la lacrimi. Aceste cântări ne arată înălțimea, necunoscută înainte, a omenescului, adusă nouă prin faptul că Fiul lui Dumnezeu Se face Fiul unei Maice dintre noi și Fratele nostru, Care dintr-o iubire nemărginită S-a dat pe Sine Jertfă pentru mântuirea noastră, având pe Maica Lui cea mai întelegătoare și simțitoare părtașă la Iubirea și Jertfa Lui.

Sunt fericit că iubitul nostru frate Traian Dorz a alcătuit aceste cântări dintr-o dragoste și cinstire înflăcărată pentru Maica Mântuitorului nostru. Sunt sigur că tipărirea acestei lucrări va aduce o puternică înviorare a credinței și o readunare a credincioșilor români în mărturisirea comună a credinței lor evanghelice din tot trecutul.”

București, la 9 decembrie 1985
prefața volumului „Minune și Taină” a poetului Traian Dorz

„Cred că lumea noastră a progresat şi datorită celor care au suferit pentru noi – oamenii jertfei. Unul dintre aceştia a fost marele poet creştin Traian Dorz, martor şi pătimitor pentru Hristos.”

„Dosarul lui Traian Doz de la Securitate era imens, munți de hârtie plini cu aberații. Vă spun din experiența mea de până acum că n-am întâlnit un dosar așa stufos de urmărire informativă cum a avut acest om. Dosarul lui întrecea până și pe cele ale luptătorilor din munți care aveau arme în mâini. Poezia lui Dorz a fost mai periculoasă pentru regimul ateu și securitatea comunistă decât gloanțele luptătorilor din munți”

din comunicarea doamnei Iulia Hossu-Longin la Simpozionul Omagial Traian Dorz – 100 de la Cluj-Napoca din 12 martie 2013

Lucia Hossu-Longin

realizatoarea episodului-documentar „Memorialul durerii”, de la TVR

ÎPS Andrei Andreicuț

Mitropolitul Clujului

Traian Dorz a fost un mare creştin ortodox. A fost un om duhovnicesc mare. Un om dăruit de Dumnezeu cu harul poeziei şi moştenirea poetică pe care ne-a lăsat-o e vrednică de admiraţia noastră.

cf. caietului cu comunicările Simpozionului Omagial
Traian Dorz 100 – creaţie şi jertfă, Galați, 28 iunie 2014

„Fiecare dintre marile capitole ale teologiei se reflectă luminos și uimitor în opera lui Traian Dorz. Ceea ce este însă cel mai important este că teologia lui Traian Dorz nu este atât o teologie scolastică, ci una descoperită și aprofundată prin trăirea vie în Hristos. Niciodată la Traian Dorz nu este vorba de simple afirmații teologice, nu este vorba numai de o teologie scolastică, chiar în cel mai bun sens al cuvântului. Ci este vorba, cu adevărat, de o învățătură a vieții – a vieții veșnice de fapt –, avându-și, desigur, sursa în Sfintele Scripturi și în scrierile Părinților, dar probată și verificată în concretețea trăirii în Hristos și pe calea Crucii Lui. De aceea, aportul lui Traian Dorz la teologie – în contextul actualității, cu toate provocările și cu toate ispitele ei – este de o importanță unică și absolut covârșitoare.”

dintr-un interviu din cartea Poetul Traian Dorz.
O monografie omagială scrisă de prof. Gabriel Braic

Pr. Prof. Vasile Mihoc

profesor de Noul Testament

Pr. Prof. Stelian Tofană

profesor de Noul Testament

„Fratele Traian Dorz nu e doar un poet, ci, înainte de toate, o voce a Duhului. El nu rostește, prin poezia sa, doar cuvântul, ci cântă drama Crucii, actualizată în fiecare viață și destin uman. „Drama Crucii” însemnând esența propovăduirii Evangheliei. Poezia sa nu este o metaforă lirică, ci o chemare la renaștere spirituală a sufletului, a conștiințelor, un îndemn la retrezirea demnității creștine a întregului popor.

De aceea, versurile lui sunt și o rugăciune, o propovăduire, o voce profetică, nu doar pentru prezent, ci și pentru viitor. Socotesc că poetul creștin Traian Dorz nu este îndeajuns de cunoscut. De aceea, cred că el trebuie redescoperit atât în societatea noastră, în spațiul cultural al ei, cât și în Biserică! A-l redescoperi pe poetul Traian Dorz, înseamnă a redescoperi o parte din cultura și spiritualitatea acestui popor.”